ciało żyje, czuje, pragnie, pożąda, …

(zdjęcia w kolejności przypadkowej, niepowiązane, niektóre aktorskie)